Heilige Hierarch Basilius de Grote, leraar van het juiste geloof. Zijn leringen om dichter bij God te komen

Tegenwoordig vieren orthodoxe en Grieks-katholieke christenen Sint Basilius de Grote. Zijn leringen waren een leidraad voor veel gelovigen, en zijn monastieke regels bleven de basis van het monastieke leven.

Sint-Basilius de Grote, geboren in een groot gezin, is een van de vijf van de negen broers die samen met hun ouders, Basilius en Emilia, heilig werden. Hij kreeg een naam die wijdverspreid was in de christelijke wereld, afkomstig van de Griekse term “basileios”, wat keizer of koning betekent. Sint Basilius de Grote was aartsbisschop van Caesarea Cappadocië, een oude stad in het centrale deel van Klein-Azië. Hij werd aangesteld in moeilijke tijden voor het christendom, toen de ketters Arius en Macedonië keizer Valens aan hun zijde wonnen. Sint-Basilius voerde vervolgens een felle strijd, zowel schriftelijk als mondeling, om het christendom te verdedigen, hoewel hij op deze manier de haat van de keizer over zich heen kreeg.

Hij drong aan op het geven van aalmoezen

De heilige is ook de beschermer van het gezin, van de armen en van degenen die zeer moeilijke periodes in hun leven doormaken. Niet toevallig was hij tijdens zijn leven de eerste kerkvader die ziekenhuizen en gestichten bouwde voor behoeftigen, zieken en machtelozen. Hij drong er bij iedereen die over de middelen beschikt op aan om hun rijkdom te doneren, zodat mensen zonder materiële middelen een beter leven kunnen hebben. Hij gaf het goede voorbeeld en verdeelde na de dood van zijn ouders zelf zijn hele rijkdom onder de armen. ‘Alle aardse bezittingen die je bezit, breng ze over naar de hemelse verblijven, alsof je daar vandaan komt. Op deze manier zul je, als je door de Heer geroepen wordt, rustig en met plezier gaan.” (‘Lesgeven aan de geestelijke zoon’).

Hij behield het juiste geloof

Alle orthodoxe christenen danken hun geloof in de Heilige Drie-eenheid aan Sint Basilius de Grote. Hij vocht tegen degenen die volhielden dat de Heilige Geest geen wezen is bij de Vader en de Zoon. Hij was een van degenen die erop stonden uit te leggen en door te geven dat God één wezen is in drie onafscheidelijke personen of personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor het gevecht dat hij leidde, is het mogelijk dat de heilige de gave ontving om wonderen te verrichten. Elke zondag, na de dienst die hij hield, genas hij de zieken en verdreef boze geesten. Niet toevallig ligt de grootste kracht om vloeken en onreine geesten te verdrijven en sommige ziekten te genezen in de molifts van Sint-Basilius.

Zijn leringen om dichter bij God te komen

Sint Basilius de Grote overtuigde veel atheïsten ervan in God te geloven en had advies voor iedereen. Zelfs op de laatste dag van zijn leven bekeerde hij de atheïstische arts die hem verzorgde tot het christendom. In zijn werk ‘Lesgeven aan de geestelijke zoon’ is er een reeks leringen die hij heeft nagelaten voor degenen die van passies af willen komen en dichter bij de Heer willen komen: ‘Houd altijd de laatste dag van je leven voor ogen. Als u bij zonsopgang opstaat, weet dan niet zeker of u de avond haalt; omdat je je lichaam in bed legt om uit te rusten, hoop dan niet dat je het daglicht weer zult zien, dan zul je jezelf gemakkelijker kunnen weerhouden van alle hartstochten’, ‘God wil niet bemind worden met woorden, maar met een zuiver hart en goede daden. Wie zegt: “Ik heb God lief”, maar zijn geboden niet onderhoudt, is een leugenaar. (…) Als we onze aardse ouders met zoveel liefde liefhebben, ook al hebben ze maar een korte tijd voor ons gewerkt, moeten we de hemelse Vader nog meer liefhebben!’.

Fotobron: Pinterest

Loading...
Adviseur